Co nabízíme

Zabýváme se projektovým a finančním poradenstvím, které se zaměřuje na dotace EU. Zároveň poskytujeme také další služby související s touto oblastí.

Naše vize

Spolupracujeme s klienty, kteří mají zájem rozvíjet své aktity. Náši klienti jsou nám zároveň partnery, navázání dlouhodobé spolupráce je pro nás nutností.

Naše cíle

Filozofii naší společnosti stavíme na dlouholetých zkušenostech se získáváním dotací z EU i dalších zdrojů. Pomáháme našim klientům realizovat jejich vize.

Podnikání a inovace

Chcete rozvíjet svoji firmu? Inovovat technologie, převést výsledky výzkumu do praxe. Využijte dotací pro vaši budoucnost.

Obce a města

Proč by právě vaše obec nemohla být moderní obcí v rámci koncepce Smart city. Využijte dotací pro efektivnější tradiční sítě a služby ve prospěch obyvatel obce a podniků.

Školní sektor

Buďte moderní školou nabízející moderní technologie pro vzdělávání dětí a studentů. Kvalita vzdělávání je dána i technologiemi s kterými se dnešní studenti ve škole setkávají.

Aktuální výzvy / dotace

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Energetické úspory v bytových domech II

Dotace na aktivity, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Novinky ze světa dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny

Seminář pro žadatele o dotaci v rámci programu OPPI - Jihlava

Podrobné informace jsou k dispozici

Naše reference po celé ČR

Naše výsledky

projektů 262
dotace za 1 mld. Kč
úspěšnost
získání 92%
operačních programů 12
1 projekt
šálků kávy 24

Jak nás hodnotí klienti

Naše škola realizovala ve spolupráci se společností Typeco spol. s r.o. celkem 3 projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za všemi projekty byl vidět individuální přístup a celková kvalitní příprava podkladů. ZŠ Voletiny Trutnov

Společnost Typeco spol. s r.o. nám pomohla realizovat náš dlouhodobý záměr. Díky kvalitně zpracované projektové žádosti a odborné administraci celého projektu se nám podařilo modernizovat vybavení pro výuku přírodovědných a technických oborů z programu ROP JZ. ZŠ Mirošov

Se společností TYPECO spol. s r.o. jsme spolupracovali na 3 žádostech o dotaci „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II.“. Přístup agentury byl celkově profesionální, pomohli nám s nalezením vhodných témat k proškolení zaměstnanců. Krolan s.r.o.