Naše vize

Naše společnost staví výhradně na dlouhodobé spolupráci. Tato je založena na vzájemné důvěře, která je v oblasti finančního a dotačního poradenství nezbytná, neboť předmětem diskuse jsou finanční prostředky.

Spolupracujeme s klienty, kteří mají zájem rozvíjet své aktity. Historicky jsme pomohli realizovat celou řadu projektů pro veřejné instituce i obchodní společnosti.

Naše klienty považujeme za partnery a jejch práce si vážíme.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny