Dotační aktuality

Veškeré informace týkající se nového programového období

27/4 2016

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

20/4 2016

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny

Seminář pro žadatele o dotaci v rámci programu OPPI - Jihlava

19/4 2016

Podrobné informace jsou k dispozici

Seminář pro žadatele o dotaci v rámci programu OPPI - Liberec

20/4 2016

Podrobné informace jsou k dispozici

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny