Naše cíle

Filozofii naší společnosti stavíme na bohatých zkušenostech se získáváním dotací z EU i dalších zdrojů. Pomáháme našim klientům realizovat jejich vize a otevíráme pro ně dveře do budoucnosti.
S našimi klienty budujeme vztah, který je založen na vzájemné důvěře a osobním přístupu. Věříme, že tímto způsobem jsme schopni vytvářet skutečně trvalé hodnoty, které posunou každou společnost kupředu.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny