Pomůžeme vám nejen s dotacemi a financemi

Abychom vám mohli pomáhat smysluplně a maximálně efektivně, je portfolio našich služeb široké. Zajistíme vám rychlé a bezstarostné dosažení dotací, zorganizujeme všechna výběrová řízení v souladu se zákonem a poradíme vám i v oblasti financí, příp. se postaráme o celé vedení účetní agendy vašeho podnikání.

Naše společnost disponuje rozsáhlou paletou služeb z oblasti dotačního i finančního poradenství, veřejných zakázek a nabídku jsme v nedávné době rozšířili o možnost vedení účetní agendy vašeho podnikání.

V posledních letech, kdy rapidně vzrůstá zájem o využití dotací, zejména z fondů EU, jsme rádi, že vám můžeme nabídnout možnost využít odborné znalosti a zkušenosti našich expertů z této oblasti. Není důležité, jestli rozjíždíte nové podnikání nebo byste rádi svou podnikatelskou činnost rozšířili, zmodernizovali pracovní zázemí či zajistili svým zaměstnancům vyšší kvalifikaci a odbornost pro náplň své práce – naše společnost je zde, aby vám pomohla.

Budeme s vámi od počátku, kdy se projektový plán teprve klube, provedeme analýzu vašeho záměru a potenciální úspěšnost získání dotace. Na základě těchto prvních kroků s vámi vaše plány projdeme, vybereme vhodný dotační program či projekt a prověříme všechny nezbytné náležitosti, které je potřeba splnit pro možnost podání žádosti o dotaci, kterou po domluvě s vámi zpracujeme.

Dále pro vás rádi zařídíme celý proces výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Součástí tohoto procesu je například zpracování zadávací dokumentace, kvalifikačních kritérií, vypsání výběrového řízení včetně zajištění odborných hodnotitelů apod.

Tímto krokem však naše spolupráce nekončí. Během realizace celého projektu se na nás můžete kdykoliv obrátit pro odbornou radu či konzultaci v případě možných nejasností.

Někteří klienti se však obávají náročnosti jak procesu zpracování žádosti o dotaci, tak také zajištění administrativní stránky celého procesu v průběhu realizace projektu. Proto vám chceme celý administrativní proces maximálně usnadnit a zajistit hladký průběh od počátku (podání žádosti o dotaci) až po ukončení realizace samotného projektu.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny