Dotační audit

Dotační audit se zaměřuje na vyhledávání vhodných dotačních zdrojů pro financování investičních i neinvestičních projektů. Výstupem auditu jsou aktuální souhrnné informace o veškerých vhodných dotačních možnostech pro potenciálního žadatele. Audit zahrnuje základní podmínky pro získání dotace a také možné omezení pro získání dotace. Předmětem auditu je také posouzení výhodnosti dotace v závislosti na vynaložené náklady na realizaci projektu a závazky plynoucí ze získání dotace. Vše provádíme individuálně podle charakteru klienta a jeho záměrů.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny