Monitoring dotací a dotační poradenství

Máte zájem o čerpání dotací a nevíte, kde je hledat nebo se v rozsáhlém množství dotačních titulů nedokážete orientovat? Díky monitoringu dotací Vám už neunikne žádná možnost financování Vašeho záměru!
Jedná se o průběžné sledování a zasílání informací o vhodných dotačních příležitostech pro daný záměr. Monitoring Vám zajistí aktuální přehledné informace o plánovaných termínech pro podání žádostí či změnách pravidel pro poskytnutí dotace v předem vytipovaných dotačních programech.
 

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny