Dotační management

Dotační management je určen klientům, kterým byla na jejich projekt přiznána dotace a zahrnuje metodické vedení a kontrola plnění všech podmínek poskytnutí dotace. Využití této služby vede  ke snížení rizika krácení nebo odebrání schválené dotace.
 

Dotační management zahrnuje:

  • administraci projektu
  • metodický dohled při realizaci projektu, dohled nad širším finančním řízením projektu
  • kontrolu dodržování harmonogramu projektu
  • sledování uznatelnosti nákladů
  • kontrolu jednotlivých rozpočtových kapitol
  • zpracování průběžných a závěrečných zpráv
  • dohled nad správným a včasným plněním administrativních náležitostí
  • kontrolu dodržování závazných ukazatelů
  • pomoc při zpracování žádostí o platbu 

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny