Výzvy pro školská zařízení

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (duben 2016)

Investiční výzva se zaměřuje především na:

 • navýšení kapacity zařízení
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nového zařízení
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávajícího zařízení včetně vybudování bezbariérovosti
 • nákup a pořízení vybavení budov
 • vybavení učeben a pořízení kompenzačních pomůcek

Výše dotace z EU je 85% z rozpočtu.

Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (květen 2016)

Investiční výzva se zaměřuje především na:

 • navýšení kapacity zařízení
 • stavební úpravy
 • pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů
 • podpora sociální inkluze, zjištění vnitřní kolektivity škol a k připojení k internetu

Výše dotace z EU je 85% z rozpočtu.

Infrastruktura základních škol (srpen 2016)

Investiční výzva se zaměřuje především na:

 • stavební úpravy
 • pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků
 • rozšiřování kapacit základních škol
 • podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
 • podpora zájmového a neformálního vzdělávání

Výše dotace z EU je 85% z rozpočtu.

Modernizace zařízení a vybavení ZŠ a SŠ (listopad 2016)

Investiční výzva se zaměřuje na:

 • modernizaci zařízení v návaznosti na Místní akční plán vzdělávání
 • vybavení zařízení v návaznosti na Místní akční plán vzdělávání

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání (duben 2016)

Investiční výzva se zaměřuje na:

 • vytvoření nových míst ve stávajících zařízení
 • budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu nebo v objektech mateřských škol
 • podporu vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče
 • vytvoření nových tříd ve stávajících objektech vzdělávacích zařízení zejména mateřských a základních škol, za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla do 3 let

Mikrojesle (květen 2016)

Neinvestiční výzva s názvem “Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojestlích v ČR” podporuje aktivity:

 • vznik a provoz mikrojestlí pro děti od 6 měsíců do 4 let věku

Je určena obcím a subjektům vykonávající veřejně prospěšnou činnost. Finanční spoluúčast žadatele je 5% z celkových nákladů projektu v případě obcí - tedy 95% finančních prostředků je hrazeno z dotace. V případě ostatních subjektů vykonávající veřejně prospěšnou činnost se jedná o 0% spoluúčast a tedy 100% financování aktivit ze zdrojů EU a ČR

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny