Dotační možnosti pro školy

  • navyšování kapacit, stavební úpravy budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, bezbariérový přístup

  • stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu, modernizace odborných učeben, bezbariérový přístup

SŠ, VOŠ

  • stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu, nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW, bezbariérový přístup

Zájmové a neformální vzdělávání

  • stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání (příklad: budova alá IQ landia v Liberci)

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny