Obchod a služby

Mohou čerpat dotace na podporu zaměstnanosti, snížení energetické náročnosti, případně na projekty mezinárodní spolupráce.
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Operační program Zaměstnanost
  • Operační program Praha – pól růstu ČR
  • Programy na podporu zaměstnanosti (přes ÚP)

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny