Dotace dle příjemců

Začínající podnikatelé

15/4 2016

Dotace pro začínající podnikatele se mohou týkat materiálně-technického vybavení, budování podnikatelských objektů, nákupu strojů a vybavení či snížení energetické náročnosti budov. Podnikatelé mohou využít také zvýhodněné úvěry nebo dotace na zaměstnance z úřadu práce.

Obchod a služby

15/4 2016

Podniky mohou čerpat dotace na podporu zaměstnanosti, snížení energetické náročnosti, případně na projekty mezinárodní spolupráce.

Dotační možnosti pro podniky

20/4 2016

Výzvy k založení nebo rozvoji center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Investice do výzkumu a inovací. Posilování konkurenceschopnosti, účast na výstavách a veletrzích, úspora energie, modernizace informačních systémů a technologií. Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků -nákup a rekonstrukce budov, zřízení nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin, bezbariérové úpravy prostor.

Výzvy pro rozvoj obce

15/4 2016

Výzvy pro rozvoj obce v oblasti dopravy -´rekonstrukce, modernizace, výstavba silnic, přestupních terminálů.Dále posílení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky. Zřizování a rekonstrukce zařízení pro sociální služby, sociální bydlení, zvýšení kvality specializované péče.V neposlední řadě revitalizace souboru vybraných památek, digitalizace,restaurování, obnova okolí, výstavba nezbytných objektů zázemí.

Výzvy pro školská zařízení

15/4 2016

Vznik a provoz mikrojeslí, infrastruktura pro předškolní vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol. Výzvy se zaměřují především na modernizaci zařízení a vybavení, navýšení kapacity zařízení, stavební úpravy a podporu sociální inkluze.

Dotační možnosti pro školy

20/4 2016

Dotační možnosti pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a zájmové a neformální vzdělávání.Stavební úpravy budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, bezbariérový přístup.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny