Šablony pro MŠ,ZŠ a SŠ

 

Šablony jsou nástrojem zjednodušeného financování projektů, kdy jsou předem připravené modelové klíčové aktivity s již předem daným rozpočtem a požadovaným výstupem. Školy si do svého projektu vybírají jednotlivé šablony dle svých potřeb a příprava projektu se tím výrazně zjednoduší. Zároveň platí, že řídící orgán nekontroluje ve zprávách o realizaci ani při kontrolách na místě finanční výkazy, ale pouze dosažení výstupů aktivit, čímž dochází k dalšímu zjednodušení.

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč + (počet dětí x 2 200 Kč) = maximální částka na školu.

Možné datum zahájení fyzické realizace projektu je nejdříve 1. 8. 2016

Délka trvání projektu: 24 měsíců.

Monitorovací období: 6 měsíců

 

Výzva neobsahuje omezení škol vzhledem k počtu žáků SVP, ale školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální školy) budou moci volit pouze některé šablony, aby např. nedocházelo k dvojímu financování podpůrných opatření.

 

Přehled aktivit a možností pro:

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny