Střední školy

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 20 – 80 hodin se zaměřením na inkluzivní vzdělávání
 • Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů SŠ -interní mentoring
 • Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů SŠ – externí mentoring
 • Podpora kvality práce ředitele SŠ – koučování
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Tandemová výuka na SŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Vzdělávání pedagogického sboru SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Personální podpora SŠ

 • Asistent pedagoga – personální podpora SŠ (0,1 na rok)
 • Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora SŠ (0,1 na rok)
 • Sociální pedagog – personální podpora SŠ (0,1 na rok)

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny