Jak nás hodnotí klienti

ZŠ Voletiny Trutnov

Naše škola realizovala ve spolupráci se společností Typeco spol. s r.o. celkem 3 projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za všemi projekty byl vidět individuální přístup a celková kvalitní příprava podkladů.

ZŠ Mirošov

Společnost Typeco spol. s r.o. nám pomohla realizovat náš dlouhodobý záměr. Díky kvalitně zpracované projektové žádosti a odborné administraci celého projektu se nám podařilo modernizovat vybavení pro výuku přírodovědných a technických oborů z programu ROP JZ.

Krolan s.r.o.

Se společností TYPECO spol. s r.o. jsme spolupracovali na 3 žádostech o dotaci „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II.“. Přístup agentury byl celkově profesionální, pomohli nám s nalezením vhodných témat k proškolení zaměstnanců.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny