Co nabízíme

Zabýváme se projektovým a finančním poradenstvím, které se zaměřuje na dotace EU. Zároveň poskytujeme také další služby související s touto oblastí.

Nebojte se dotací, společně to zvládneme!!!

Podnikatelské subjekty v České republice lze rozdělit na dvě skupiny z hlediska přístupu k dotacím EU.
První skupinu tvoří firmy a OSVČ, kteří tyto finanční prostředky využívají k rozvoji a rozšíření svého podnikání či zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Tyto firmy o dotace žádají velice často opakovaně. Z našeho pohledu tento fakt dokládá, že pozitiva z podané žádosti převažují nad negativními aspekty, jako je administrativní zátěž.

Do druhé skupiny spadají podnikatelé, kteří o finanční prostředky doposud nikdy nežádali a o podání žádosti neuvažují. Nejčastěji se setkáváme s obavami z náročnosti administrace přijaté dotace, případně i ze samotné žádosti. Našim cílem je maximálně usnadnit celý administrativní proces.

Trhem hýbou dotace, my hýbeme dotacemi
Zaměřujeme se na dotace EU - přípravu a řízení dotačních projektů, zejména v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů, networkingu a inovací. Know how v oblasti řízení projektů plně propojujeme se znalostí získání dotace z fondů EU, kde využíváme mnohaleté zkušenosti našich expertů.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny