Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému

Žádost o dotaci lze podávat od 15. 4. 2016 do 31. 1. 2018.

Oprávnění žadatelé:

  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR;
  • Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
  • organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS

Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

Stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 000 Kč.

Míra spolufinancování: 0-15%

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny