Semináře

Projekt „Sfumato – čtenářská gramotnost žáků základních škol“

Příjemce: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Co je charakteristickým rysem metody „Sfumato“?

Vychází z neurofyziologických poznatků o zrakovém orgánu, tj. očních pohybů, čtení probíhá po písmenkách v provedení s dlouhou expozicí
rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky, vede ke správnému umístění důrazů (akcentů) ve slovech s předložkou, kterou vázaně napojují na následující slovo.

Co bylo plánováno?

Plánováno bylo proškolit 100 pedagogů v této metodice, vytvořit metodiku pro ně a scénáře, dále pak výběr 15 pracovníků škol a školských zařízení na pozici lektor. Dalším plánovaným výstupem měla být síť 15 lektorů a 10 nových lektorů metodiky Sfumato.

Jaká byla skutečnost?

Ve skutečnosti se však proškolilo 194 pedagogů, byly samozřejmě vytvořeny scénáře a metodiky a vybráno na pozici lektora bylo celkem 70 pracovníků škol a školských zařízení. Dále bylo proškoleno celkem 53 lektorů (aktivních učitelů) a 52 lektorů metodiky Sfumato.

Čeho se docílilo?

Správným dechovým a hlasovým výcvikem probíhajícím hravou formou za účasti dramatického prvku s vlastním prožitkem.

Co dále vzniklo?

  • 2 akreditované vzdělávací programy
  • ověřování čtenářské gramotnosti metodou Sfumato
  • videozáznamy pedagogů z vlastní výuky
  • pozitivní zpětná vazba účastníků na metodu prvopočátečního čtení Sfumato
  • metodické pomůcky pro pedagogy (destičky s písmeny, pexeso, karty, maňásci)
  • žáci ZŠ čtoucí plynule a s porozuměním

Projekt „Tvůrčí psaní ve výuce humanitních předmětů“

Příjemce: Centrum pro kulturní a sociální studie

Cílem tohoto projektu nebyl vznik kurzu tvůrčího psaní, ale zlepšení výuky na SŠ ve SČK.

PO 4 – Technická pomoc

Specifický cíl 1:Zajištění efektivní administrace.
Specifický cíl 2:Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity.
Více informací o celém semináři můžete nalézt na stránkách OP VK a o novém Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání si můžete přečíst zde.
Snad pro Vás bude tento newsletter přínosem a inspirací do budoucna.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny