Stanice Informačního záchranného systému

Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 06/2016
Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 12/2017

Podporované aktivity:

 • stavby
 • stavební úpravy
 • úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS

Cílové skupiny:

Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky IZS

Typy příjemců:

 • MV - Generální ředitelství HZS ČR
 • HZS krajů
 • Záchranný útvar HZS ČR
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně)
 • Policejní prezidium ČR
 • krajská ředitelství Policie ČR
 • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů
 • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností

Územní dopad

 • Exponovaná území, viz příloha č. 5 PD IROP

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny