Revitalizace vybraných památek

Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 08/2016

Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 01/2017 (31. 3. 2016)
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace

  • EFRR: 85 % z celkových způsobilých výdajů,
  • státní rozpočet: 5 % z celkových způsobilých výdajů,
  • příjemce: 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny