Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území ČR

Zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajinu.

Hlavním cílem je navrhnout programový dokument, který bude sloužit jako základní podklad pro implementaci nadnárodní spolupráce v regionu Dunaj. Task Force rozhoduje pomocí konsensu.

Geografické vymezení koresponduje s vymezením EU strategie Dunajský region přijaté v roce 2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle poskytují možnost spolupráce; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci strategie pro Podunají.

Tematické zaměření programu bude definováno v souladu s relevantní evropskou legislativou, národními prioritami států a potřebami programového území. Témata řešena v rámci jednotlivých priorit by měla zahrnovat většinu tradičních témat řešených nadnárodní spoluprací jako jsou inovace, doprava, životní prostředí atd.
Implementace programu bude koordinována z maďarské Budapešti. Implementační struktury programu jsou navrženy v novém uspořádání s přihlédnutím k potřebě zjednodušení postupů a principu nadnárodnosti jakožto hlavní zásady.
 

Program otevřel online Project Idea Database
Další informace získáte zde.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny