Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Bude navazovat v období 2014-2020 na operační program ESPON 2013 (European Spatial Observation Network / Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost).

ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.

Tento program mohou využít organizace i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i z partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). 

Na projekty bude z ERDF využito 100% uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU. Celý proces je organizován v anglickém jazyce.

Program ESPON 2020 se zaměří na jednu prioritu, která se rozdělí na více oblastí podpory:

 

Prioritní osa 1: Aplikovaný výzkum, využití, monitorování a akce

  • Oblast podpory 1: Navazující analytický územní výzkum a získávání poznatků
  • Oblast podpory 2: Aktivity zaměřené na využívání vědeckých poznatků v politické praxi při využití analytické podpory uživatelů
  • Oblast podpory 3: Monitorování a nástroje pro územní analýzy
  • Oblast podpory 4: Šíření povědomí o programu a aplikace územních důkazů v praxi

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny