PROGRAM 133510 Státní podpora sportu

Plánované datum vyhlášení výzvy: prosinec 2016

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: leden 2017

Typ projektu: investiční

Podporované aktivity:

Podpora sportovních organizací, konkrétně rekonstrukce a modernizace staveb, výstavba nových budov a staveb, nákup a rekonstrukce strojů i strojního zařízení.

Co bude potřeba:

  • již vyřízené stavební povolení
  • usnesení zastupitelstva obce
  • stavební rozpočet

Specifikace výzvy:

Jedná se o program státní podpory Ministerstva školství určený pro spolky, obce a resortní sportovní centra. Program podporuje materiálně technické základny sportovních organizací (do maximální výše 20. mil. Kč) či podporuje materiálně technické základny sportovní reprezentace (bez omezení). Cílovou skupinou jsou děti a mládež do dovršení juniorského věku, s nimiž organizace pracuje po celý rok.

Finanční spoluúčast v případě spolků je 20% (při rekonstrukci a modernizaci) či 40% (při nové stavbě. Finanční spoluúčast v případě Obce je 40% (při rekonstrukci a modernizaci) či 50% (při nové stavbě).

Dotace není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen. Sportovní zařízení, na které se dotace žádá, nesmí být zatíženo zástavním právem nebo bankovním úvěrem týkající se stavby či pozemku.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny