Odborná praxe pro mladé do 30 let

  • finanční příspěvek na mzdu zaměstnance a finanční příspěvek na mzdu mentora, který se bude zaměstnanci během odborné praxe věnovat
  • otevírá se na přelomu března a dubna

Projekt je zaměřen na:

  • mladí lidé do 30 let věku
  • bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání
  • kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR
  • postrádají nebo mají jen minimální pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 2 roky po ukončení přípravy na povolání

Zaměstnavatel získá podporu na minimálně 6 měsíců a maximálně 1 rok. Finanční příspěvek od ÚP může činit až 24 000 Kč měsíčně (celkové mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele).

Vzdělání Pracovní smlouva na dobu neurčitou Pracovní smlouva na dobu určitou UoZ v evidenci ke dni projednání v komisi APZ déle než 24 měsíců
24 000 Kč 20 000 Kč 24 000 Kč
22 000 Kč 18 000 Kč 24 000 Kč
SO nebo nižší 20 000 Kč 16 000 Kč 24 000 Kč

Mentor bude dostávat po dobu zaškolování mzdový příspěvek vyplácený z projektu na základě zaměstnavatelem skutečně vynaložených nákladů. Výše nákladů bude vypočtena poměrem z hrubé měsíční mzdy mentora (maximálně 30 000,- Kč) a počtu hodin zapojení do projektu.

Příklad:

„Hrubá mzda mentora = 29 000,- Kč při úvazku 40h/týden, počet hodin dohledu mentora za 1. měsíc = 32, tj. 8h/týden → 29 000 Kč x (8/40..úvazek/týden; 0,2) = 5 800,- Kč x 1,34 (zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění) = 7772,- Kč = mzdové náklady na mentora v 1. měsíci odborné praxe.“

Probíhá v rámci pracovního poměru u zaměstnavatele ve stanovené týdenní pracovní době, tj. 40 hod. týdně, ve výjimečných odůvodněných případech, v kratší pracovní době, nejméně však 20 hod. týdně.

V dohodnutých intervalech (3 měsíce) je prováděno „Průběžné hodnocení odborné praxe“, po jejím ukončení pak „Závěrečné hodnocení odborné praxe“.

Na závěr je předáno „Osvědčení o absolvování odborné praxe“.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny