Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená (NoPP - SÚPM)

Doba realizace: 1. 9. 2015 – 30. 6. 2018

Celorepublikový projekt

Financováno z OP Zaměstnanost – přes Úřad práce

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání (ÚoZ), kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o:

  1. Které jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců nebo
  2. kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče nebo
  3. u kterých je předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci ÚP nebo
  4. kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči ze strany ÚP.

Společensky účelná pracovní místa vyhrazená spočívají ve vyhrazení pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání na základě dohody zaměstnavatele s ÚP ČR, přičemž zaměstnavateli je na úhradu mzdy na tomto místě poskytován od ÚP ČR příspěvek, a to až po dobu 12 měsíců.

Realizace této aktivity přispěje například k zaměstnání osob padesátiletých a starších, které patří ke kategorii osob dlouhodobě ohrožených na trhu práce, nebo například k vytvoření pracovních míst pro uchazeče do 30 let věku, kteří z důvodu nedostatečné praxe, případně z důvodu kvalifikace neuplatnitelné na trhu práce, zůstávají v evidenci ÚP ČR bez perspektivy nalézt vhodné zaměstnání.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny