Nové pracovní příležitosti (NoPP)

Doba realizace: od dubna 2015 do března 2017

Celorepublikový projekt

Financováno z OP Zaměstnanost – přes Úřad práce

Projekt je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní trh, konkrétně na osoby:

  • Které jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců nebo
  • kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče nebo
  • u kterých je předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci ÚP nebo
  • kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči ze strany ÚP.

Způsob podpory:

  • Veřejně prospěšné práce - NR
  • Společensky účelná pracovní místa vyhrazená (NoPP - SÚPM)
  • na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR
  • zaměstnavateli je od ÚP ČR poskytován příspěvek v max. měsíční výši 24 tis. Kč, a to až po dobu 12 měsíců.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny