Dotační výzva v rámci programu Inovace

 • Dotace má za cíl usnadnit cestu nových nebo inovovaných produktů a procesů do výroby či na trh
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy
 • žádat mohou malé (do 49 zaměstnanců) ,střední (od 50 do 249 zaměstnanců) a velké podniky (nad 250 zaměstnanců)


podporovanými aktivitami jsou:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby


Dotace na projekt je poskytována ve výši  1 mil. – 100 mil. Kč / 200 mil. Kč.

max. míra podpory:
malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů


Způsobilými výdaji jsou:

 • pořízení nových výrobních strojů, zařízení, HW, SW a sítí
 • pořízení práv duševního vlastnictví, pořízení licencí a patentů, SW, certifikace firmy apod.
 • stavební práce a dodávky pro novostavby a pro technické zhodnocení staveb
 • Žádost o poskytnutí podpory podává žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+.


Termíny pro podání žádostí:
předběžné žádosti: 2. 6. 2015 - 30. 11. 2015
plné žádosti: 1. 9. 2015 - 31. 1. 2016

 

Inovace

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny