Dotace na školení a vzdělávání

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

Pokud plánujete školení a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, je tento projekt určen právě pro vás.
Projekt je zaměřen především na vzdělávání zaměstnanců (případně také OSVČ) jejichž zaměstnavatelé udržují na trhu stabilní pozici, která jim umožňuje další růst. Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Do projektu mohou vstoupit zaměstnavatelé nebo OSVČ, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 15%.

Postup realizace

Zaměstnavatel zpracuje žádost, kterou si stáhne z této webové stránky, a včetně povinných příloh ji doručí na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobné podmínky vstupu do projektu, náležitosti, které musí obsahovat žádost, nutné kroky, které předcházejí podání žádosti i které po něm následují, a konečně kompletní pravidla poskytování příspěvku obsahuje dokument zde. Manuál pro zájemce o vstup do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ je realizován od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 9. 2015. Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 900 000 000 Kč. Rozhodným okamžikem je datum uzavření dohody s Úřadem práce.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny