Dopravní obslužnost (ITI)

Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 04/2016
Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 12/2017

Podporované aktivity:

  • Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
  • Telematika
  • Výstavba cyklostezky, cyklotrasy a doprovodné infrastruktury
  • Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnouhromadnou dopravu
  • Pořízení nízkoemistních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské dopravy

Cílové skupiny:

Obyvatelé a návštěvníci, dojíždějící za prací a službami

Typy příjemců:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., dopravci ve veřejné linkové dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č.194/2010 Sb., Ministerstvo dopravy ČR

Územní dopad:

Území aglomerací ITI mimo území hl. m. Prahy

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny