Chci poradit s přípravou nabídky

Nabízíme poradenství uchazečům o veřejné zakázky při jejich účasti ve výběrových i zadávacích řízeních na veřejné zakázky, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Pomoc při přípravě nabídky

Nabízíme poradenství a kompletní právní pomoc při přípravě nabídky na vybranou veřejnou zakázku. Na základě zprostředkovatelské smlouvy provádíme v rozsahu požadovaném zájemcem zejména následující úkony a činnosti:

 • projednání zadávacích podmínek veřejné zakázky a možnosti zpracování nabídky
 • zajištění podání dotazů k zadávací dokumentaci a převzetí odpovědí
 • zpracování návrhu nabídky a formulaci textové části nabídky v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami
 • účast na jednání komise při otevírání obálek s nabídkami
 • zpracování námitek proti případným negativním rozhodnutím zadavatele
 • zajištění stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mající přímý vliv na hodnocení nabídky
 • zpracování návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zpracování návrhu smluv upravující smluvní vztah zájemce a zadavatele k plnění veřejné zakázky

Našim zákazníkům dáváme záruky za poskytované služby, kdy my jako zprostředkovatel zodpovídáme za úplnost nabídky z hlediska zákona a zadávacích podmínek.

Proč nás přizvat na pomoc

 • Poradíme, jak zvýšit šance Vaší nabídky na úspěch.
 • Umíme správně formulovat smluvních podmínky, optimalizovat nabídku z hlediska vypsaných hodnotících kritérií a pod.
 • Vyhledáme veřejné zakázky co nejlépe odpovídající Vašim potřebám.

Jsme schopni vyhledávat takové veřejné zakázky, které odpovídají možnostem a obchodní strategii Vaší firmy. U takovýchto vytipovaných veřejných zakázkách máte mnohem větší šanci na úspěch.

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny