Budování kapacit II

V rámci této výzvy jsou možnými žadateli:

 • Školy a školská zařízení nezřizovaná organizační složkou státu
 • Školy zřizované organizačními složkami státu dle školského zákona
 • Veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka
 • Soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka¨
 • Soukromoprávní subjekty
 

Příspěvkové organizace, které nejsou zřízeny organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku)

V rámci této výzvy je možné realizovat následující aktivity:

 • Povinná aktivita
  1. Řízení projektu
 • Povinně volitelné aktivity
  1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování
  2. Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu
  3. Příprava a rozvoj externích mentorů
 • Volitelné aktivity[1]
  1. Propojení studentů – budoucích pedagogů s aktivními pedagogy
  2. Tuzemské i zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky
  3. Příprava a ověření metodických materiálů pro pedagogické pracovníky

 

Zacílení aktivit se liší dle specifických sílů:

 • SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

V rámci této výzvy je možné financovat následující způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady - např. členů realizačního týmu či školitele apod.
 • Drobný hmotný i nehmotný majetek – např. pořízení PC sestavy, stolů, židlí a dalších pomůcek. Vše do výše max. 40 000Kč
 • Služby – např. lektorské služby
 • Přímou podporu cílové skupiny – např. občerstvení
 • Minimální výše podpory činí 5 milionů,-Kč (předpoklad)
 • Maximální výše podpory činí 50 milionů,-Kč (předpoklad)

 

 • Míra spolufinancování činí 0 % Kč

Datum předpokládaného vyhlášení výzvy je:

Listopad 2016

 • Místo realizace je celá Česká republika


[1] Žadatel může zvolit jednu nebo více volitelných aktivit pouze ve spojení s povinně volitelnou aktivitou 1 nebo 2 v SC1 a SC 2 nebo s povinně volitelnou aktivitou v SC 5.

 

Aktuální výzvy

Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Podpora je poskytována na vznik komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách . Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čl…

Rozvoj infrastruktury komunitních center

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace …

Novinky u dotací

Veškeré informace týkající se nového programového období

Veškeré informace týkající se nového programového období můžete nalézt v brožuře, kterou

IROP semináře

MMR připravilo pro žadatele o dotaci v rámci programu IROP semináře, jejichž termíny